Tweelingzielen

Over wat een tweelingziel of twinflame is bestaan verschillende versies. Sommige gurus, zoals Matt Kahn beweren dat ’twinflames’ al je exen zijn, maar dat geloof ik niet. De meeste mystici zeggen dat je als mens maar 1 tweelingziel hebt. Er zijn er dat de mensen hier op aarde zelden hun tweelingziel te ontmoeten. Anderen beweren dat in het nieuwe aquariustijdperk steeds meer mensen hun tweelingziel hier op aarde zullen ontmoeten. Het is uiteindlijk de bedoeling dat alle zielen zich met hun tweelingziel verenigen en zich voegen bij het eeuwige licht.

De uitleg van de spirituele leraar en boodschapper Elizabeth Clare Prophet spreekt mij meer aan. Volgens haar heeft de kosmos tweelingzielen gecreëerd die samen een unieke bestemming hebben. Oorspronkelijk zaten zij in een eivormige sfeer, die later werd gesplitst in twee sferen: een mannelijke en een vrouwelijke sfeer, maar beiden hebben hetzelfde goddelijke patroon in hun identiteit. In sommige levens zijn ze samen en in anderen zijn ze apart. Maar hun band is eeuwig. Het is de bedoeling dat ze binnen zichzelf hun hogere Zelf ervaren, zodat ze kunnen opstijgen en voor alijd samen kunnen zijn. Het is niet zo dat alle betekenisvolle relaties tweelingziel relaties zijn.

Plato en Aristophanes

Het idee dat er slechts één wederhelft van iemand bestaat komt uit de Griekse oudheid. De beroemde filosoof Plato en de beroemde komische theaterschrijver Aristophanes spraken al over het bestaan van de dubbelmensen, waarvan de ene helft mannelijk en de andere helft vrouwelijk is. De eerste mensen hadden volgens hen twee hoofden, vier armen, twee soorten geslachtsdelen etc. en ze vonden dat ze niet naar de goden hoefden te luisteren, omdat ze alles zelf beter wisten. De oppergod Zeus hakte toe de mensen in kleine stukjes, totdat ze niks meer konden.

Apollo, de god van de kunst, vond dat een te heftige maatregel en naaide de stukjes mens weer voor 50% aan elkaar, opdat ze nog wel voor zichzelf konden zorgen en niet doodgingen. De mensen zouden zo de goden niet vergeten, maar daarnaast zouden ze voor altijd het gemis van de wederhelft voelen. Zodra de wederhelften elkaar tegenkomen, voelen ze zich gelukkig en begrijpen ze elkaar heel goed.

Zielsverwandten versus Tweelingzielen

Sommige spirituele leraren noemen je wederhelft je tweelingziel (twinflame), anderen noemen het je zielsverwandte (soulmate). Het is vrij verwarrend. De begrippen worden nogal eens door elkaar gehaald. Voor mij – als moeder van een tweeling- klinkt het logisch dat een tweelingziel uit slechts twee personen bestaat en dat een zielsverwandte uit een groep verwandte zielen bestaan, zoals ik verwand ben met mijn zonen, mijn ouders, mijn zus, neven, nichten etc. Een zielsverwandte hoeft geen directe familie van je te zijn.

Volgens Elizabeth Prophet hebben we ook maar 1 tweelingziel maar kunnen we meerdere zielsverwandten hebben. Ook deze relatie is erg waardevol volgens haar: “Zielsverwandten delen eenzelfde missie en een vergelijkbare spirituele ontwikkeling. Ze komen samen, omdat ze een vergelijkbaar karma hebben en bezig zijn met hetzelfde chackra. Zielsverwandten weerspiegelen als het ware een echo binnen elkaar en doordat zij elkaar begrijpen hebben ze een harmonieuze relatie.” Dit hoeft dus geen seksuele relatie te zijn. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan zou Daphne, mijn nieuwe zakenpartner ook heel goed een zielsverwandte kunnen zijn, want ook zij heeft een vergelijkbare achtergrond wat relaties, moederschap, spirituele interesses en carriëre betreft. We dagen elkaar uit, sleuren elkaar over drempels heen en we kunnen elkaar op bepaalde punten goed aanvullen. We verschillen ook op bepaalde gebieden – qua uiterlijk en karakter bijvoorbeeld-, maar dat hoeft ook niet met zielsverwandten. En zo kan ik nog een aantal mensen opnoemen die mijn zielsverwandten zouden kunnen zijn.

Akasha kronieken

Enige tijd geleden vroeg ik mezelf af of een bekende van mij mijn tweelingziel was. Ik kreeg altijd een sterk gevoel als hij bij mij in de buurt was. Mijn arm deed zeer en ik kreeg buikpijn van hem. Maar het was niet zo dat ik graag bij hem wilde zijn, ik wilde er liever hard van wegrennen. Ik kreeg in die periode veel visioenen en spontane regressies dat ik een waterdier was in de Atlantische tijd. Ik zwom door de donkere wateren en zocht mijn kind, dat ik was kwijtgeraakt. Dezelfde pijnen voelde in in die visioenen. Ik kwam tot de conclusie dat de man die ik in dit leven tegenkwam dus mijn verloren kind was uit een vorig leven. Maar omdat er geen (echte) klik tussen ons was in dit leven, bleek het de bedoeling om hem – ook in dit leven – los te laten.

Zwart fluweel


Ik droom vaak dat ik door enorme winkelcentra, bibliotheken of een grote stad dwaal. Twee weken geleden had ik weer zo’n droom van een gigantisch winkelcentrum. Ik zocht iets, maar ik kon het niet vinden. Opeens ontdekte ik hier een sjiek casino waar de trappen armleuningen van zwart fluweel hadden, waar ik al aan zat te voelen voordat ik het me realiseerde. Ik dacht: Oh nee, ik moet hier niet staan te voelen, maar ik moet terug om product X te gaan kopen. Ik merkte dat ik al een heel eind de trap van het casino was opgelopen. Welke kant moest ik nu op?

Ineens lag ik op een bed met een huilende man in mijn armen. Hij had veel geleden, maar ik was blij dat we elkaar hadden gevonden. Toen ik wakker werd realiseerde ik me dat hij mijn tweelingziel was en dat we elkaar hadden teruggevonden in de Akasha Kronieken oftewel het alwetend veld. Tegelijkertijd was ik blij dat ik de Akasha Kronieken altijd kan bereiken via mijn dromen en dat het helemaal niet nodig is om mijn tweelingziel in levende lijve te ontmoeten hier op aarde. We zijn toch al altijd samen. Soms denk je dat je actief naar iets op zoek moet gaan om het te vinden, maar dat is helemaal niet zo. Alles bestaat al en is aanwezig.

* Het model op de foto is mijn poes Kitty.