Geld is liefde

Credits in plaats van euro’s

 
Geld is liefde. Het gaat beter met de economie volgens de media, maar gewone mannen en vrouwen merken hier nauwelijks iets van. Dat klopt, want het inkomen van de meeste mensen is niet hoger geworden, maar de kosten zijn wel gestegen. Kijk maar naar de tarieven van de ziektekostenverzekeringen of de aanslagen van de belastingdienst. Hoe kan dat nou?

Het huidige geldsysteem is een monster dat zichzelf in stand houdt. Permaculturist Maranke Spoor heeft hier een mooie illustratie bij gemaakt. Hierdoor gaat het grote geld helaas vaak naar een heel klein groepje, dus ook de winst van de grote bedrijven. De rijken worden rijker en de armen worden armer, zo is dat nu eenmaal. Hier is weinig aan te doen, denken de meeste mensen. Maar we kunnen er wel wat aan doen en

daarvoor hoeven we niet schreeuwend met stokken en spandoeken op het Binnenhof te staan. Maar willen we iets veranderen dan zullen we van onderaf een revolutie moeten ontketenen, door ons eigen waarde-ruilsysteem te gebruiken. En daar hebben we Den Haag helemaal niet voor nodig.

Jezus en een duurzame wereld

Ik vind niet dat geld stinkt, integendeel. Geld is een middel dat bedoeld is om waarde uit te drukken, het zou ook een ruilmiddel moeten zijn voor zaken die werkelijk waarde hebben, die werkelijk belangrijk zijn. Ga eens na wat voor jou waardevol is. Binnen dat perspectief begrijp je dan ook wel dat het probleem ligt bij dat kleine groepje mensen, dat ik hierboven beschreef. Want het meeste geld – en dus de meeste waarde – wordt bepaald door de paternalistische cultuur, het zogenaamde ‘ oude witte mannencircuit’, dat het rationalisme en materialisme hoog in het vaandel heeft staan. Zorgzaamheid, natuurbewustzijn en gezondheid is bij deze

groep van ondergeschikt belang. Het meeste geld wordt daarom op een niet duurzame manier verdiend en op een niet duurzame manier uitgegeven, kijk maar naar de oorlogsindustrie, olieindustrie en grote bedrijven zoals Bayer en Monsanto.

Welke dingen zijn er voor jou belangrijk en hebben voor jou een grote waarde? Bij mij is dat zeker niet een nieuwe Ferrari of een spuitende oliepijplijn. Ook heb ik niet de ambitie om mensen in het Midden-Oosten aan flarden te schieten of te investeren in een megavarkensflat, waar je nu als belastingbetaler ongevraagd aan moet meebetalen. Waar zie je me voor aan zeg! Nee, ik zou investeren in het transformeren van de aarde in een ecoparadijs waar dieren en mensen in harmonie en gezondheid kunnen samenleven. Waar we allemaal kunnen profiteren van gezonde voeding en de pracht van de natuur. Een paradijs waar mannen, vrouwen uit verschillende culturen elkaar op een respectvolle manier behandelen zonder dat er oorlog wordt gevoerd. Een paradijs waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt, zodat niemand dood hoeft te gaan van de honger, fatsoenlijke kleding kan dragen en een behoorlijk dak boven zijn of haar hoofd kan hebben.

God zij met ons

God zij met ons

Dit klinkt heel soft en utopisch en je hoort op de achtergrond misschien wel engelen zingen en Jezus spreken over het paradijs. Maar ik geloof dat dit mogelijk is en ik geloof ook, dat wanneer de meeste mensen dit met mij geloven, dat een verandering mogelijk is. Een verandering die op een vreedzame, ecocolgische en ook op een spirituele manier kan plaatsvinden. Geld is namelijk energie, het is liefdesenergie, omdat het een ruilmiddel is voor de dingen die waardevol en belangrijk zijn. Op onze euro staat namelijk ‘God zij met ons’. Laten we dan ook de kosmische orde meebeslissen in ons geldsysteem.

Binnen de alternatieve circuits, zoals de Transition Towns beweging zijn er mensen die alternatieve vormen van waarde en ruilsystemen hebben geïntroduceerd. Dit alternatieve geld is bedoeld om eerlijker, liefdevoller en duurzamer verdeeld te worden. Via deze link kun je meer over deze alternatieve geldsystemen lezen.