Mountainbikers verstoren het bos

De mountainbikeroute tussen Nijmegen en de Meerwijkselaan moet blijven. Mountainbikers verstoren het bos, maar dat is niet erg volgens Willy Willems, toezichthouder van de Provincie Gelderland. Mensen hoeven alleen beschermde diersoorten met rust te laten, alle andere dieren zijn niet belangrijk voor het onderzoek. Dit zei hij bij een bijeenkomst over de mountainbikeroute in Hotel Erica op 18 mei 2022. Vanzelfsprekend was niet iedereen het met hem eens en er was veel kritiek op het onderzoek, dat ondermaats bleek.

Het bos van de Westermeerwijk bij Nijmegen en Berg en Dal zien de sprekers als een gebruikersobject. Bert Veldhuis van de gemeente Nijmegen zegt dat groen van groot belang is voor de mensen om gezond en in beweging te blijven. Hij rept niet over de dieren en hun leefomgeving.

Hondenbezitters

Praktisch alle hondenbezitters ervoeren overlast. Zij zagen vooral gevaarlijke situaties voor hun honden op kruisingen. Om de hondenbezitters te ontzien wil de gemeente Nijmegen, die de beslissende partij is over dit gebied gaan polderen om de mountainbikeroute over ruiterpaden te laten lopen. Er ging veel tijd in de discussie zitten waar de nieuwe route dan zou moeten komen en de sprekers bespraken wat alternatieven. De eigenaar van een kennel bij de manege vroeg of er zelfs een geluidswal bij de mountainbikeroute mocht komen, omdat zijn honden steeds onrustig worden van de langsfietsende en schreeuwende mountainbikers. Maar de aanwezige mountainbikers herkenden zichzelf hier niet in. Zij zien zichzelf als fatsoenlijke mensen, die van het bos houden. Eentje zei zelfs, dat hij altijd netjes afstapte wanneer hij een stukje plastic op de grond ziet liggen, dat hij dan vervolgens meeneemt en in een prullenbak gooit.

Volgens de mountainbikers zijn het juist de honden die overlast veroorzaken in het bos. Het blijkt te moeilijk voor de hondenbezitters om hun hond aangelijnd te houden, als ze steeds misleidende bordjes tegenkomen, of andere wandelaars met loslopende honden. Dan willen hun honden natuurlijk ook los lopen. Nadat presentatrice Cindy Cloin uitgebreid de mountainbikers aan het woord had gelaten, vertelde ze ons dat wij met elkaar in gesprek moeten gaan en elkaar in onze waarde moeten laten. Maar erg consequent was ze niet, want ze liet de mevrouw van de natuurbeschermingsorganisatie haar zin niet afmaken.

Bezoekersenquête

In september 2021 was er een bezoekersenquête bij 279 mensen naar het gebruik van het bos gedaan. Onder hen waren 112 mountainbikers. Volgens het onderzoek ervoer 72% (waaronder alle mountainbikers en een handjevol wandelaars) geen overlast. Maar er waren toch een heleboel omwonenden en mensen van natuurorganisaties overgeslagen om hun mening te geven. Mountainbikers en loslopende honden in het bos zijn een gevaar voor kinderen, zei een BSO directeur uit Nijmegen. Een mevrouw van de VNC merkte op dat het de afgelopen jaren te druk met mountainbikers is geworden. Reeën zijn gevlucht en ook voor mensen is het te druk om te wandelen.

Een mevrouw van de werkgroep milieu Berg en Dal vond, dat mountainbikers de bodem en de wortels van bomen beschadigen. Toch hoeven de mountainbikeroutes niet weg, volgens Willy Willems van de provincie, omdat de gladde slang en de hazelworm niet in het gebied voorkomen. En de andere dieren dan? Hoeven we ons daar geen zorgen over te maken? vroeg ik nog. Ik kreeg er geen duidelijk antwoord op.

Onderzoek was onvoldoende

Niet alleen de reeën, maar ook het vliegend hert, de das, de raaf en diverse roofvogels worden weggejaagd uit dit bos. Maar dit is nog niet onderzocht door het onderzoeksrapport, dat deze avond ter discussie stond. De provincie Gelderland heeft het onderzoek, dat door Bureau Natuurbalans was uitgevoerd als onvoldoende beschouwd. Daarom is EIS kenniscentrum insecten momenteel bezig met een onderzoek naar het zeldzame vliegend hert in deze omgeving. Een vrouwtje was doodgereden en mountainbikers bedreigen hun broedplekken. Deze bewering schoot de bikers in het verkeerde keelgat. Een mountainbiker voelde zich gediscrimineerd, omdat volgens hem ook wandelaars, honden en paarden deze beestjes kunnen doden. Hij gaf uiteindelijk wel toe dat mountainbikers teveel snelheid hebben om vliegende herten te ontwijken, als ze eraan komen vliegen.

Het viel me op dat Bert Veldhuis, die medeverantwoordelijk is voor het beleid in het bos, maar weinig interesse had voor de fauna en flora. Groen is vooral bedoeld als gebruiksobject voor de mens, zodat deze gezond in beweging kan blijven, zei hij. Veldhuis is namens de SP wethouder wijken, openbare ruimte, sport en accommodaties en maatschappelijk vastgoed in Nijmegen.

Jolande Spierings van producteigenaar van groen in de gemeente wil in ieder geval een wandeling langs de mountainbikeroute gaan organiseren. Er mogen maximaal 10 mensen mee en ik kon ook een plekje op de lijst bemachtigen.

Lees meer artikelen over natuur en milieu.