John Dennis Liu over vergroening van woestijnen

en het herstel van ecosystemen

De Chinees-Amerikaanse onderzoeksjournalist John Dennis Liu opende mij de ogen met zijn documentaire Groen Goud van Tegenlicht in 2012. Het is echt mogelijk om van woestijn vruchtbare grond te maken als we consequent de principes van permacultuur toepassen! Dat bewezen ze in China op het Lössplateau en in Egypte bij de community Sekem. Daarom was ik ook zo blij dat ik enige tijd geleden naar zijn lezing kon in mijn eigen woonplaats Nijmegen. Op 16 februari 2017 geeft John D Liu ook een presentatie in Den Bosch

Tijdens zijn lezing vertelde Liu echter niets nieuws dan wat hij in de documentaire al had laten zien. Toch was het goed om alle punten die hij te vertellen had nog eens te horen en hier een artikel over te schrijven, want ik vind het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zijn boodschap meekrijgen. Op deze manier kunnen we met zijn allen zorgen voor een gezondere wereld voor mensen, dieren en planten.

Wat is de boodschap van Liu?

Liu ging in 1995 naar het Löss plateau in het Zuid-Westen van China, waar de HAN dynastie in het verleden zetelde. In 1995 was de bodem geërodeerd, kon de bevolking hier nauwelijks gewassen telen en leefde zij in armoede. Net als in de huidige westerse wereld wisten veel boeren daar niet hoe ze de bodemvruchtbaarheid in stand moesten houden. Zo gingen ze niet goed met de waterhuishouding om, want het water ging niet de bodem in, het vloeide weg. Daarnaast werd er geen efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige biomassa, want het werd verbrand. De Chinese overheid durfde gelukkig te investeren in een herstelprogramma voor dit gebied, dat bijna net zo groot als Nederland is.

Ook in Nederland zijn we bezig met onze bodem stelselmatig uit te putten met monocultuur landbouw en milieuonvriendelijke landbouwmiddelen. Onze overheid is nog niet zo ver als de Chinese, omdat de Nederlandse overheid vooral geïnteresseerd is in het in stand houden van ons ongezonde economische systeem ten koste van ons en het wereldwijde ecosysteem. Een maatschappij die gebaseerd is op duurzame landbouw, duurzame economie en een duurzaam sociaal stelsel vraagt van ons mensen een omslag in denken. We moeten beseffen dat we als mens niet superieur zijn aan andere mensen, dieren of natuurlijkse systemen, legt Liu uit. Dat betekent ook dat niet alles ten koste moet gaan van geld lisinopril generic. Geld is slechts een abstractie, het kunnen namelijk ook schelpjes of kralen zijn. Belangrijker is dat we ervoor zorgen dat onze natuurlijke ecosystemen gezond zijn, zodat we kunnen overleven. Alle levende wezens hebben gelijke rechten om te leven. Er zijn andere, oude culturen, die hierin verder zijn dan de westerse. Zij zien de Aarde als en haar ecosysteem als superieur. Daarom is het belangrijk dat álle mensen zich hiervan bewust worden, omdat we met zijn allen ons best moeten doen om de ecosystemen in de wereld te herstellen.

In principe ben ik het ook eens met de stelling van John Dennis Liu. Ik probeer momenteel zelf ook zo duurzaam mogelijk te leven met respect voor de natuur en de dieren. Het principe van geld vind ik interessant om te onderzoeken, alleen vind ik het lastig om dit principe direct overboord te gooien. Momenteel is het voor mij nog niet mogelijk om als inwoner van de stad Nijmegen geheel zelfvoorzienend te leven, zodat ik het geld niet nodig heb om bijvoorbeeld eten te kopen, mijn belastingen en huur te betalen. Daarom vind ik het ook heel interessant om discussies via Transition towns te volgen, die dit aspect bespreekbaar maken. Hopelijk vinden we uiteindelijk een gezonde oplossing hiervoor.

Ik wil echter iedereen aanraden om de documentaire Groen Goud hieronder te bekijken:

16 februari geeft John D Liu een presentatie over dit onderwerp bij tegenlicht Den Bosch.

©opyright