Yahweh was een buitenaards wezen

Time Bender van Tijn Touber – boekrecensie

Charles Darwin en de Bijbel zaten er naast. De mensheid stamt niet van de aapachtigen af en is niet door God geschapen. Nee, wij zijn invasieve exoten uit een ander universum en zaten onder de plak van een dictator. En deze Yahweh was een buitenaards wezen, schrijft Tijn Touber In zijn boek Time Bender.

We komen er steeds meer achter dat onze media en maatschappij een eenzijdige indoctrine is. Deze is gestuurd door onze machthebbers, namelijk degenen met het meeste geld. De bekende journalist Joris Luyendijk schreef daar een schokkende boek over: Het zijn net mensen. Touber schrijft  dat buitenaardse wezens hebben welbewust onze wereldbeleving gevangengehouden in een kunstmatig gecreëerde beperkende perceptielus. Het was de bedoeling dat wij ons niet bewust zijn van andere realiteiten en slaafs onderworpen blijven aan het Experiment. In dit experiment moeten we om leren gaan met de dualiteit van goed en kwaad. Van daaruit kan de mens weer verder groeien naar de vierde en de vijfde dimensie.

Lucifer en de vijfde dimensie

In het verhaal ontmoet de hoofdpersoon de buitenaardse figuur Time Bender in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Deze vertelt dat het wereldbeeld van de mens niet klopt en dat er heel veel geavanceerde buitenaardse wezens zijn op verschillende planeten uit verschillende tijden en dimensies. Een aantal buitenaardse rassen hebben het menselijk ras gecreëerd en op de aarde gezet met de beste bedoelingen. Alleen snappen de mensen dat nog niet omdat ze nog in de derde dimensie leven.

Vanaf dat moment komen er verschillende spirituele menselijke en buitenaardse leraren op zijn pad, die hem steeds een stukje van de kosmische waarheden uitleggen. Onder hen is ook de gevallen engel Lucifer in een ijskoude flat in Amsterdam. Hij legt hem uit dat het kwaad in de wereld noodzakelijk is, opdat de mens zich meer bewust wordt en daardoor verder kan groeien naar de vierde en vervolgens naar de vijfde dimensie. Na het verstrijken van de jaren en diverse reizen naar exotische oorden, nemen de leraren afscheid en is het aan Touber om zijn opgedane inzichten op te schrijven in deze roman.

De Celestijnse Belofte

Het verhaal is in een vlotte stijl geschreven en je leest het in een adem uit. Maar omdat de vele uitleggingen, namen en termen nemen wel de vaart uit het verhaal. Het geheel doet me ook sterk denken aan De Slinger van Foucault van Umberto Eco, waarbij het verhaal compleet wordt ondergesneeuwd door de erudiete feiten en esoterische filosofie. Gelukkig treedt Touber hier minder in detail dan wat Eco doet, zodat het verhaal uiteindelijk wel makkelijk leesbaar is.

Nog meer doet dit boek mij heel erg denken aan de Celestijnse Belofte, Het Tiende Inzicht en Het Geheim van Shambhala van James Redfield. Dus wie een Redfield fan is, kan zeker zijn hart ophalen bij dit boek van Tijn Touber. Net als Touber reist de hoofdpersoon van Redfield de wereld af, ontmoet spirituele leiders, komt op de meest magische plekken. Ook Redfield spreekt van andere dimensies en vorige levens en de spirituele reis van de ziel. De boeken van Redfield hebben echter een spannendere verhaallijn, omdat de hoofdpersoon steeds wordt uitgedaagd. Bij de Time Bender is dat niet zo, daar vertellen de personages hem steeds een stuk van hun geschiedenis. Ookal komt het verhaal over als een kapstok om zijn gedachtenwereld aan op te hangen, toch vind ik het boek een waardevolle aanvulling op het huidige dominante wereldbeeld.

Stephen Hawking

En zoals de beroemde wetenschapper Stephen Hawking over ons onmetelijke en daardoor onbegrijpelijke universum zei: ‘To my mathematical brain, the numbers alone make thinking about aliens perfectly rational. The real challenge is to work out what aliens might actually be like.’ Ja inderdaad, denk ik dan. Het is te makkelijk om mensen, zoals Janet Ossebaard en Terrence McKenna die buitenaardse of andere onzichtbare wezens,hebben gezien, stelselmatig weggezet als ‘gekkies’.

Het is toch vrij aannemelijk dat er in dit immense universum ook andere levensvormen zijn dan alleen maar op de aarde? En waarom denken de meeste wetenschappers dat de mens de slimste diersoort is, die er bestaat? De kans is vrij groot dat slimmere buitenaardse wezens ons allang in de smiezen hebben en ons al millennialang bestuderen. Misschien zijn we wel te blind of te dom om ze met het blote oog waar te nemen. Of misschien zijn we zo vertrouwd met ze, dat we ze niet meer bewust waarnemen. Wellicht kunnen we ze in een andere dimensie beter zien.

Gekkies

En de waarheid waarnemen, wat betekent dat? Wat is de waarheid? Ik geloof niet in 1 waarheid, net als dat de RIVM, het NOS en onze regering niet de Volle Waarheid in pacht heeft. Oja, en wat onze perceptielus betreft: die is nu wel heel erg beperkend, want de afgelopen weken gaat het voor meer dan 90% over coronagerelateerde onderwerpen. Hoe klein wil je je wereldbeeld dan hebben? Waar is het andere nieuws gebleven? Om niet geheel te verzanden in de coronaterreur van de mainstream media, ben ik ook andere visies gaan bekijken. Ik geloof namelijk dat wat de zogenaamde ‘gekkies’ beweren zo gek nog niet is en het onderzoeken waard is.

Lees meer esoterische artikelen.

De ontwrichtende leugens van onze geschiedenis

Boekrecensie De meeste mensen deugen van Rutger Bregman

Rutger Bregman is een originele denker, die controversiële oplossingen ziet voor knelpunten in onze samenleving, zoals het basisinkomen. Daarom lees ik met veel interesse zijn artikelen in de Correspondent, die ook de uitgever is van zijn nieuwste boek: De meeste mensen deugen. In dit boek vielen mij de schellen van de ogen, toen ik las over de ontwrichtende leugens van onze geschiedenis.

Dat de mens een vonk van goedheid in zich heeft, is op zich geen schokkend inzicht, want diverse spirituele stromingen, zoals het Boedhisme, maar ook het Christendom wijzen ons hierop en vragen ons als mens dit goede te prevaleren boven het kwade in ons. Maar dat is niet wat Bregman bedoelt, hij vertelt immers meteen al dat hij niet gelovig is. Maar hij is gaan spitten in honderden historische documenten, die gaan over het kwaad in de mens. Hierbij komt hij regelmatig tot de conclusie, dat het bewijs dat hij vond het tegendeel beweert.

Gevangenisexperiment

Een schokkend voorbeeld zijn de archieven van de wereldberoemde psycholoog Philip Zimbardo, die een experiment heeft gedaan in 1971 met studenten, die het gevangenisleven moesten nabootsen. Een groep studenten speelde de gevangenen en de andere groep speelde de bewakers. Het experiment liep uit de hand, omdat de gevangenen zwaar mishandeld werden en moest na een week gestaakt worden. Zimbardo wilde hiermee aantonen, dat gewone mensen makkelijk in staat zijn tot geweld, zodra ze in bepaalde situaties terecht komen. Jarenlang is dit experiment wereldwijd door psychologen als voorbeeld aangehaald voor het kwaad in de mens. Maar Rutger Bregman is in de originele documenten en geluidsopnames van Zimbardo gedoken en vond bewijs dat het experiment van Zimbardo doorgestoken kaart was. De studenten moesten een toneelstuk opvoeren en reageerden niet op hun eigen natuurlijke manier.

Machiavelli

Zo vindt Bregman ook talloze andere bronnen, zoals over de Eerste- en deTweede Wereldoorlog, waar de soldaten, inclusief de Duitse, eigenlijk helemaal geen zin hebben om elkaar dood te schieten. In het begin wordt er zelfs vanaf alle fronten met kerst gezamenlijk gezongen en gedronken, maar dat wordt al spoedig de kop in gedrukt door hogerhand, zodat ze elkaar de volgende dag weer gingen vermoorden.

Hoe komt het dan dat mensen elkaar leed aandoen, terwijl ze dat van nature niet willen? Bregman legt uit dat de machtsverhoudingen de boosdoener is, zoals de politiek filosoof Machiavelli dat in zijn beroemde pamflet Il Principe uit 1513 omschrijft. Koningen en andere machthebbers zouden dit boek de afgelopen eeuwen hebben verslonden. Bij mensen met macht komt de antisociale persoonlijkheid naar boven en de leukste mensen kunnen zo veranderen in machiavellistische rotzakken. Machtige mensen spiegelen niet en leven zich niet in in een ander volgens diverse psychologen. Zij voelen zich boven de andere mensen verheven, die op hun beurt weer onzekerder worden.

Al eeuwen proberen de gewone mensen corrupte leiders van hun troon te stoten met revoluties, maar dat werkt meestal niet op lange termijn, want de ene rotzak wordt daarna gewoon weer vervangen door een andere. En in onze moderne maatschappij zijn het ook de sociopaten die het het beste doen op de carrièreladder. Door deze scheve verhoudingen is ook ons collectieve negatieve mensbeeld ontstaan.

Uit de spiraal van macht

Bregman noemt in zijn boek een aantal ideeën om uit de spiraal van de macht te komen. Als voorbeeld noemt hij de zelfsturende zorgorganisatie van Jos de Blok, die managen flauwekul vindt. Ook Sjef Drummen van de Agoraschool in Roermond zegt dat kinderen anders moeten worden opgevoed. Zij zouden zelf veel meer mogen bepalen in hun leerprogramma en spel op school. In deze school zijn bijvoorbeeld ook alle klaslokalen gesloopt.

Deze inititieven zijn echter uitzonderingen op de regel en de machtswellustelingen schakel je hiermee niet uit. Ik zou wel eens willen weten wat er gaat gebeuren als de wereld op grote schaal wordt ingericht zoals Jos de Blok en Sjef Drummen het hebben bedacht. Misschien steekt de macht dan weer via een andere slinkse weg de kop op. Het is een mooi gegeven, maar ook Rutger Bregman kan geen koffiedik kijken.

Wat hij wel doet is ons een andere visie op de mensheid geven en ons inspireren om de goede zijde in onszelf uit te lichten. Tot slot geeft Bregman 10 leefregels, oftewel tips hoe je je eigen mindset kunt verbeteren om in een positieve flow te komen met andere mensen en vooral met jezelf.

Dit boek is hartverwarmend en stemt positief in deze coronacrisis. Het is een mooie aanzet om nu al meteen te stoppen met deprimerend cynisme en vertrouwen te hebben in de toekomst, die we met zijn allen kunnen bouwen, wereldwijd.

Lees meer blogartikelen over emancipatie en maatschappij

Zaaien in je moestuin in maart

Nu de winter ten einde loopt, is het goed om te bekijken wat je het komende jaar in je tuin wilt laten groeien. Je kunt nu zaaien in je moestuin in maart, zeker wanneer je van plan bent om je eigen eten te verbouwen. Experts geven hierover verschillende adviezen van regulier, tot biologisch, biodynamisch en permacultureel. Ik ben zelf een voorstander van zo duurzaam mogelijk. Ik gebruik daarom ook het liefst biodynamische (of biologische) zaadjes omdat deze gifvrij en op het juiste tijdstip zijn geteeld. Lees meer.

Krachtdieren: Wijsheid en inspiratie uit het dierenrijk

In 2017 schreef Petra Stam het mooie vormgegeven boek Krachtdieren: Wijsheid en inspiratie uit het dierenrijk. Sinds mensenheugenis hebben dieren wereldwijd een speciale symbolische betekenis. Zo hechten veel westerse mensen waarde aan de astrologische dierenriem. Maar ook andere dieren kunnen een bepaalde boodschap hebben, bijvoorbeeld in dromen. Mystica en schrijfster Petra Stam beschrijft 66 dieren vanuit biologisch, historisch en esoterisch persepectief.

Raaf

In veel culturen hechten mensen waarde aan vergelijkbare betekenis van eenzelfde dier. Stam heeft bijvoorbeeld zelf veel affiniteit met de raaf sinds haar jeugd. De raaf is zowel in de Germaanse als de Griekse mythologie een boodschapper van de Goden. Stam vertelt ook over het sterrenbeeld van de Raaf uit de Griekse mythologie. Wat ik wel een klein beetje jammer vind, is dat er wel gerefereerd wordt aan de sterrenbeelden buiten de dierenriem, maar de betekenis ervan wordt maar een klein beetje aangestipt. Daar is sowieso al weinig literatuur over te vinden. 

Waar ik als lezer ook meer behoefte aan heb is wat meer uitleg rondom het thema dromen, dat hier wel erg vluchtig wordt aangestipt. Juist in trancereizen en dromen kom je veel dieren tegen, waar je wat mee wilt. De citaten die Stam bij haar ‘Dromen en thema’s’ beschrijft, behandelt zij ook niet, ze blijven een beetje in het luchtledige zweven. Juist omdat zij een psychologische achtergrond heeft, zou ze hier dieper op in mogen gaan. Wat ik dan weer wel goed vind, is dat ze per dier adviezen en valkuilen geeft. Bij de Raaf geeft ze onder andere het volgende advies: “Ken jezelf, ook je schaduwkant, zodat je zuiver de boodschappen van andere dimensies kunt doorgeven. Als valkuil zoekt de raaf de heilige veilige ruimte buiten zichzelf en wordt zo afhankelijk van de reacties van anderen.

Kaarten

Naast het boek bestaat ook een kaartenset: “Krachtdieren: 66 Boodschappen uit het dierenrijk”. Deze kun je los trekken, maar ook in verschillende patronen, zoals voor een dierbare les, levenspad, elementen-karakter inzicht, relatie-inzicht of een droomplan. Ik heb zelf het droomplan gelegd met drie kaarten. De kaarten geven aan wellke krachtdierkwaliteiten ik juist wel en niet nodig heb om mijn droom te realiseren. De eerste kaart die ik trok was een stekelvarken, die staat voor welke kwaliteiten ik nodig heb. Het stekelvarken vertelt mij dat ik mijn ruimte en grenzen beter moet bewaken en de natuur op moet zoeken. De tweede kaart, die ik trok was het stinkdier, die staat voor de kwaliteiten die ik beter op een lager pitje kan zetten. Dat zijn: mezelf ondergewaardeerd voelen, denken dat ik geen invloed kan uitoefenen en reageren op de buitenwereld in plaats van het creëren van een positief zelfbeeld.

Ten slotte trok ik de ijsvogel, die staat voor een deel van mijn levensmissie, van een groter goed om mee te nemen en uit te voeren, naleven en uitdragen van mijn droom. Ik kan mijn droom naleven door mezelf te accepteren, te stralen en lief te hebben. Om te focussen en een strategie te hebben om snel en succesvol mijn doel te bereiken. Door inzichten op te doen en emoties te doorgronden, wordt mijn intuïtie sterker. Deze kaartlegging kon ik wel herkennen in mijn persoonlijke leven. Wanneer je de kaartenset zonder boek aanschaft, dan mis je wel weer een hoop achtergrondinformatie. Maar voor sommige mensen, die niet zo van lezen houden en erg visueel zijn ingesteld, hoeft het boek er niet per se bij.

 

 

 

Meer esoterische onderwerpen

Ontwikkel je intuïtie en beantwoord je levensvragen

Er zijn veel boeken geschreven over het ontwikkelen van je intuïtie en het maken van de juiste keuzes. Al decennia lang slaan diverse goeroe’s mij om de oren met ‘Jij zit teveel in je hoofd, luister naar je hart.’ Jaja, denk ik dan, daar gaan we weer. Maar ik werd toch nieuwsgierig toen ik het boek ‘Ontwikkel je intuïtie en beantwoord je levensvragen’ van Saskia Basten, vond. Zij komt namelijk met oefeningen, die gebaseerd zijn op de mysterieuze Kaballa. En de illustratie op de kaft spreekt mij enorm aan.

Wat ik goed aan het boek vind, zijn de praktische oefeningen. Deze zijn vooral bedoeld voor beginners, de geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Maar eerlijk is eerlijk, ze blijven ook waardevol voor mensen, zoals ik, die geneigd zijn teveel in hun hoofd te zitten. Bovendien is haar schrijfstijl direct en makkelijk te lezen, dus voor een breed publiek toegankelijk. Basten begint met het uitleggen van wat intuïtie is en hoe je naar je innerlijke stem kunt luisteren. Een minpunt vind ik dat ze de lezer nogal ‘hurkend’ aanspreekt met een hoog ‘nogal-wiedus’ gehalte, ook in het verhaal van Maankind. Waarschijnlijk is het boek bedoeld is voor mensen, die geen of weinig ervaring hebben met contemplatie, visualisatie of lucide dromen.

Zielester

Wat ik een beetje gek vond, is dat Basten een paar keer aanhaalt, dat mensen hoofdstuk 6 kunnen overslaan. Maar in mijn ogen wordt het boek pas interessant bij hoofdstuk 6, waarin zij uitlegt hoe je onbewuste werkt. Ze verwijst zelfs naar de wetenschapper Ab Dijksterhuis. Hij heeft onderzocht dat je onbewuste brein zelfs 200.000x zoveel kan verwerken dan je bewuste brein! Ik word er altijd gelukkig van, wanneer iemand uit de esoterie verbanden legt met de wetenschap. Dan denk ik: Kijk, we zijn niet gek!

Basten bedacht de Zielester, een praktische oefening, gebaseerd op de Kaballa. Hiermee kom je beter in contact met je ziel of hogere Zelf. En daardoor ook contact met de hogere Zelven van andere mensen en wezens. Ik herken dit verhaal van de Mayakalender, waar de Maya al eeuwenlang een verbinding voelen met het zogenaamde ‘Alwetend Veld’. Ook in de Indiase Veda spreken ze van het achtste chackra, waarmee de mens in verbinding staat met de Akasha kronieken. De Akasha Kronieken zijn een soort onzichtbare archieven, waar alle kennis en informatie van het universum uit het verleden, heden en toekomst zijn opgeslagen. Tijd en ruimte bestaat daar niet, vandaar dat mensen die ‘helderziend’ of ‘helderwetend’ zijn, dingen weten ‘voordat ze hebben plaatsgevonden’.  Basten wil het niet bij de theorie laten, maar wil met haar oefeningen iedereen de kans geven om via hun intuïtie dit alwetend veld te ontsluiten.

Al met al geen onaardig boek om te lezen en een aanrader voor mensen, die een begin willen maken met het ontwikkelen van hun intuïtie.

Lees meer over esoterische onderwerpen.

Het Lied van de Bij

In harmonie samenwerken met bijen
De Amerikaanse Jacqueline Freeman, zou je met gemak een bijenfluisteraar kunnen noemen. Met veel empathie en respect vertelt ze in haar boek Het Lied van de Bij: Luister naar de wijsheid van de bijen, hoe deze diertjes zelf hun leven en gemeenschap (zouden) omschrijven. Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek naar ‘heidense’ energievelden

Over Maja Kooistra’s ‘De aarde, de hemel en de bomen’

Maja Kooistra’s ‘De aarde, de hemel en de bomen’ gaat verder dan de meeste literatuur over krachtplekken en heilige bomen. Waar de meeste auteurs verleiden met smeuiige interpretaties van esoterische symboliek, pakt Kooistra het anders aan. Ze slaat je namelijk veelvuldig om de oren met wetenschappelijk onderzoek naar ‘heidense’ energievelden en markante begroeiing.

Kooistra is een fysisch geograaf: een wetenschapper, gespecialiseerd in de ontstaansgeschiedenis van het fysieke landschap. Zij ontdekte dat de begroeiing op energievelden wezenlijk anders is, dan op andere plekken. De afgelopen decennia bezocht ze honderden plaatsen waar heilige bomen stonden of nog staan. Daarnaast ging ze naar oude krachtplaatsen zoals hunebedden, steencirkels, vroegere kerken en kloosters. Dit resulteerde in een interessant naslagwerk over de fysieke ontstaansgeschiedenis van energetisch sterke gebieden in met name Europa. En er staan echt heel veel plekken in het boek beschreven!

Kompasrichting en hunebedden

Voor mij als lezer vielen er een heleboel puzzelstukjes op hun plek. Ik voel namelijk ook op bepaalde plekken sterkere of zwakkere energie, maar ik kon het nooit (wetenschappelijk) plaatsen. Andere literatuur over krachtplekken, die ik had gelezen, ging niet dieper in op de fysieke hoedanigheid van specifieke landschappen. Door het boek van Kooistra kan ik nu beter herleiden waarom we een sterke energie op een bepaalde (kracht)plek voelen of zien. Zo zijn het steeds dezelfde plekken waar de bliksem inslaat, zo voelen we ons steeds opgeladen bij een bepaalde boom of zo staan de openingen van hunebedden of dolmens steeds in dezelfde kompasrichting.

Hoewel dit boek interessante bruggen slaat tussen esoterie en wetenschap, is het niet zo toegankelijk voor een breed publiek. Kooistra’s stijl is vrij opsommerig, ze weidt gedetailleerd uit en haar teksten zijn gelardeerd met moeilijke termen. Het mist de verhalende anekdotes, zoals je die vindt in de boeken over landschapsenergie van bijvoorbeeld Marko Pogacnik.

Maar het boek is zeker een must voor mensen die zich regelmatig bezighouden met leylijnen en krachtplekken. Al is het maar om te kunnen ondebouwen, dat er wetenschappelijk onderzoek naar ‘heidense’ energievelden is gedaan. Want veel van deze mensen worden door de buitenwereld als ‘een beetje’ gek beschouwd, terwijl dat niet het geval is. Maar wij mensen zijn echter vergeten, dat dieren, maar ook wij lang geleden echt effectief gebruik maakten van de energetische krachtbronnen van Gaia. Het is de moeite waard om deze oude inzichten nieuw leven in te blazen.

Magiër en zwevende paarden in de Benedenstad

Galerie Magus bevindt zich in het meest romantische stukje van Nijmegen. Magus betekent in het Perzisch Magiër. Kunstenaar en galeriehouder Darius Zaratuschtra is ook wel een beetje een tovenaar, want hij heeft in slechts acht maanden het hele pand opgeknapt en het is nu een lust voor het oog met zijn mooie houten vloeren, donkerrood met gouden balken aan het plafond, authentieke wenteltrap en sfeervolle ramen met uitzicht op het Stevenskerkhof. Continue reading “Magiër en zwevende paarden in de Benedenstad”